Byte av lösenord

i de system** du har access till på högskolan
 
Användarnamn
Nuvarande lösenordGlömt lösenordet
Nytt lösenord*
Bekräfta nytt lösenord
   

* Lösenordskriterier:
Minst 7 tecken långt och max 64
Minst en stor bokstav A-Z
Minst en liten bokstav a-z
Minst en siffra
Minst en ett special tecken @%+\/'!#$^?:(){}[]~-_


**Exempel på berörda system:
Trådlöst nätverk
Läroplattform
Ladok
Office 365
Utskriftssystem
Lokalbokning
Biblioteksdatabaser
Studentmejl